Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI BRASED EUROTEXTIL CZ, s.r.o.

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.  

Identifikační a kontaktní údaje správce  

Společnost: BRASED EUROTEXTIL CZ
Sídlo Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
IČ: 25327062
DIČ: CZ25327062
Telefon: +420 737 211 548
E-mail: obchod@brased.cz
Kontaktní adresa: Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno

 

1. Sběr informací

Shromažďujeme od Vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu a/nebo když se odhlásíte. Shromážděné informace zahrnují Vaše jméno, adresu,  e-mailovou adresu, telefonní číslo a/nebo číslo kreditní karty. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně Vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.  

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

 • Personalizaci Vaši zkušenosti a reakci na Vaše individuální potřeby
 • Poskytování personalizovaného obsahu
 • Zlepšení našich stránek
 • Zlepšení služeb zákazníkům a Vaše potřeby podpory
 • Kontakt prostřednictvím e-mailu

Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. E-komerce

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a/nebo transakce, např. zaslání objednávky.  

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.  

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;
 • na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

6. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení.

 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.

×
×